Algemene voorwaarden

 

Definitieve inschrijving

Uw inschrijving is pas definitief als het totaalbedrag van de factuur op de vervaldatum, te weten 1 juni 2019, bij ons binnen is op bankrekening nummer NL45 RABO 0160463920 onder vermelding van uw id nummer.

 

Kramen

Kramen die consumptieartikelen verkopen, moeten om 09.30 uur ingericht zijn. Vanaf dit tijdstip kunnen Brandweer en de Gemeentelijke handhaving het geheel controleren.

 

Markttijden: van 10.00 uur tot 17.00 uur

Voor alle overige kramen geldt dat zij uiterlijk om 09.30 uur aanwezig moeten zijn. Om 9.30 uur worden de standplaatsen die niet zijn ingenomen verdeeld onder de meelopers.

Auto's dienen om 09.45 uur van het parcours verwijderd te zijn.

 

Nadere informatie

Begin juli ontvangt u een plattegrond van Culemborg en een overzicht waarop uw standplaats is aangegeven (straat), alsmede een ontheffing om de stad in en uit te kunnen rijden. Uw auto in geen geval achter de kraam plaatsen tijdens de markt. Tenzij overeengekomen bij de aanmelding. Het is niet toegestaan om te flyeren of om rond te lopen met reclameborden, handelswaar, ballonnen, etc.

U dient de aanwijzingen van de marktmeester te allen tijde op te volgen. Indien u dit niet doet, kunt u van het evenemententerrein verwijderd worden.

Kraam of grondplaats mag niet groter en dieper zijn dan opgegeven bij de aanmelding. Is dit wel het geval dan kunt u niet op de voor u gereserveerde plaats staan. Indien mogelijk wordt naar een oplossing gezocht. Anders is deelname niet mogelijk. Restitutie is niet mogelijk. Stichting Culemborg Bijvoorbeeld is niet aansprakelijk voor tegenvallende verkoopcijfers. Het is aan u om uw handelswaar zo goed en zo creatief mogelijk aan de man te brengen.

 

Attracties

Deze 31ste editie kent weer spectaculaire attracties. En ook de muziek zal weer veel aandacht krijgen. Daarnaast zijn er allerlei optredens en is er een scala aan attracties voor jong en oud.

Uiteraard ontbreekt de Internationale zwemwedstrijd in de Lek niet, dit jaar voor de 22e keer.

 

Burgernet

De organisatie van Culemborg Bijvoorbeeld en de Politie willen op die dag gebruik maken van het Burgernet systeem. U wordt via uw mobieltje geïnformeerd over allerlei zaken die tijdens die dag voor kunnen doen (zakkenrollers, mogelijke problemen, kind zoek, parkeren, verkeersafsluitingen etc.). Als u bezwaar heeft om uw 06 nummer hiervoor te gebruiken, dit dan graag uiterlijk 1 juli a.s. aan ons melden. Na het evenement worden deze nummers verwijderd.